164 Hüzzam / Nur-i Hüsnün

Güfte: Neyzen Tevfik Kolaylı / Beste: Mehmet Kemiksiz Nuri hüsnün, nâr-ı aşkın şemine pervane var, Ömrümü vakfeyledim, birdir bana mehd ü...