5. Ders Meşk Kaydı

Anasayfa » Enderun Hafızlar Topluluğu » 5. Ders Meşk Kaydı

1- Çün Doğup Tuttu Cihan | Rast İlâhi


2- Ey Cemali Nur-i Çeşm-i Evliya | Uşşâk İlâhî


3- Cân ü Dil | Uşşâk İlâhî


4- Cemi Enbiyalardan | Hüseynî İlâhî


5- Mirâc’da Mevlâ’yı Gören | Hüzzam Mîrâc İlâhîsi


6- Cebrailim Selam Eyle | Hüzzam Mîrâc İlâhîsi