• Mehmet Kemiksiz

031 Hicaz Naat - Belây-ı Mâsivâya

Güfte:Abdulhamid Ziyâyeddîn / Beste: Mehmet Kemiksiz


Belâ-yı mâsivâya mübtelâyım ya Rasûlallâh

Zebûn-i pençe-i nefs ü hevâyım ya Rasûlallâh

Kerem kıl ben esîme el-amân ey rahmeten lillâh

Serâpâ mahz ü isyân ü hatâyım ya Rasûlallâh


Ne gam mücrim isemde bana besdir bu seadet kim

Kapında bir kemîne hâk ü pâyım ya Rasûlallâh

Beni reddetme evlâdın başı-çün bâb-ı lutfundan

Ziyâyım bende-i âl-i âbâyım ya Rasûlallâh


95 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör