• Mehmet Kemiksiz

051 Hüzzam Mersiye - Bu Taşındır Diyerek

Güfte: Mehmet Âkif Ersoy / Beste: Mehmet Kemiksiz


Bu taşındır diyerek Kâbe'yi diksem başına,

Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına,

Sonra gök kubbeyi alsam da ridâ namiyle

Kanayan lahdine çeksem bütün ecrâmı ile

53 görüntüleme