• Mehmet Kemiksiz

164 Hüzzam / Nur-i Hüsnün

Güfte: Neyzen Tevfik Kolaylı / Beste: Mehmet Kemiksiz


Nuri hüsnün, nâr-ı aşkın şemine pervane var,

Ömrümü vakfeyledim, birdir bana mehd ü mezar

Varsa kalmış sırr-ı hilkatten yegâne yadigâr

İşve-i ney, neşve-i mey etti gönlümde karar

Gûş edince bezm-i vahdette rumuz-ı Bişnevî


57 görüntüleme0 yorum