• Mehmet Kemiksiz

184 Uşşak - Yad Eyle İsmin

Beste: Mehmet Kemiksiz / Güfte: İsmâil Hakkı Bursevî


Yâd eyle Hûdâ ismin mezkûr olasın mezkûr

Sırrında safâ bitsün mesrûr olasın mesrûr

Dil Ka’besini rûşen kıl nûr-ı hakîkatle

Rûhânîlere bey-i ma’mûr olasın ma’mûr


23 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör