• Mehmet Kemiksiz

224 Nihanend - Zail Olma

Güfte:Mehmet Nasûhî Hz. / Beste: Mehmet Kemiksiz


Zâil olma himmet-i merdi taleb kıl ey gönül

Olasın esrâr-ı Hak’ka tâ ki nâil ey gönül


Zikr u fikrin dâima efkâr-ı Hak olsun senin

Zevk-i vicdânî olur elbette hâsıl ey gönül


Göz yaşın sermâye eyler arif-i billâh olan

Künh-i Zât’a olur ânın sırrı vâsıl ey gönül


Ben Nasûhî’yi gar’îbim nâzır ola âna Hak

Her garibe râhim Allâh lütfeder bil ey gönül40 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör