• Mehmet Kemiksiz

331 Hüzzam - Şeh-i taht-ı fenâdır bende-i fermân Mevlâna

Güfte: Es’ad ERBİLÎ Hz. / Beste: Mehmet Kemiksiz


Şeh-i taht-ı fenâdır bende-i fermân-ı Mevlânâ

Meh-i evc-i bakâdır mazhar-ı ihsân-ı Mevlânâ


Kurulsun sâğar-ı sâki içilsin şerbet-i bâki

Bezetsin cümle uşşâkı kadeh-nüşân-ı Mevlânâ


Koşar şem-i şebistâna fedâ-yı câna pervâne

Gelince saff-ı devrâna küleh-püşan-ı Mevlânâ


Olur habl-i emel mümted makâm-ı ma’nevi emced

Ger(i)olsa gâh-ı Es’ad gönül mihmân-ı Mevlânâ


22 görüntüleme0 yorum

Son Paylaşımlar

Hepsini Gör