• Mehmet Kemiksiz

346 Hüzzam Tevşih - Cânımın cânânı sensin


Cânımın cânânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

Cümle âlem ilmine nisbet senin bir katredir

Mârifet ummânı sensin yâ Muhammed Mustafâ

63 görüntüleme