811 Uşşâk Regâib İlâhisi

Beste: Mehmet Kemiksiz / Güfte: Selahaddîn-i Uşşâkî Hz. Dinle ey cûyende-i sırr-ı Hüdâ Mest-i aşk olup ne söyler bu gedâ Hâme-i ibret...

810 - Şehnâz İlâhî (Regâibiyye’den)

Beste: Mehmet Kemiksiz / Güfte: Pîr-i Sânî Selâhaddîn-i Uşşâkî Hz. Girdi çün mâh-ı Receb şehr-i Hüdâ Leyle-i Cum’a olunca ibtidâ Mâder-i...

809 - Şehnâz İlâhî (Regâibiyye’den)

Beste: Mehmet Kemiksiz / Güfte: Pîr-i Sânî Selâhaddîn-i Uşşâkî Hz. Burc-i rahm-ı ismete etti nuzûl Ol gice iyd etti ervâh-ı ukûl Kudsiyân...

733 - Kâr-ı Üsküdar

Güfte: Hilmi Dede / Beste:Mehmet Kemiksiz Oldu peydâ bir mukaddes bestekâr-ı Üsküdâr Zâtıdır ancak medâr-ı iftihâr-ı Üsküdâr Darb-ı...

126 Suznak - Hak Cihana Doludur

Güfte:Yûnûs Emre / Beste: Mehmet Kemiksiz Hak cihâna doludur Kimseler Hakk’ı bilmez O’nu sen senden iste O senden ayrı olmaz

686 Nihavend Şarkı - Gör ne hâlim var benim

Güfte & Beste: Mehmet Kemiksiz Gör ne hâlim var benim senden uzakta yalnızım Savrulup gitmekte rûhum böyle bende bensizim Sayha sayha gök...

224 Nihanend - Zail Olma

Güfte:Mehmet Nasûhî Hz. / Beste: Mehmet Kemiksiz Zâil olma himmet-i merdi taleb kıl ey gönül Olasın esrâr-ı Hak’ka tâ ki nâil ey gönül...

475 Hicazkar Şarkı - Gözüme Sevda Gül Görünür

Güfte-Beste: Mehmet Kemiksiz Gözümesevdagülgörünürgüllerigüldür Yüzümegülüversözlerimigülleredöndür Yelineaşkınsavurubençölleredöndür...

145 Isfahan - Katre Katre Dökülenler

Güfte: Niyâzi Mısrî / Beste: Mehmet Kemiksiz Katre katre dökülenler dürr müdür bârân mıdır Zerre zerre görünenler hat mıdır...

137-Hüseyni Ağıt - Hücum Demiş Alama'nın Zabiti

Güfte Derleyen:Ömer Faruk Yaldızkaya / Beste:MehmetKemiksiz Afyonkarahisar-Emirdağ-Suvermez köyünden Devecioğulları sülalesi, Macar...

051 Hüzzam Mersiye - Bu Taşındır Diyerek

Güfte: Mehmet Âkif Ersoy / Beste: Mehmet Kemiksiz Bu taşındır diyerek Kâbe'yi diksem başına, Rûhumun vahyini duysam da geçirsem taşına,...

044 Kürdi Marş - Bir Zamanlar

Güfte: Mehmet Âkif Ersoy / Beste: Mehmet Kemiksiz Bir zamanlar biz de millet, hem nasıl milletmişiz Gelmişiz dünyaya milliyyet nedir...

031 Hicaz Naat - Belây-ı Mâsivâya

Güfte:Abdulhamid Ziyâyeddîn / Beste: Mehmet Kemiksiz Belâ-yı mâsivâya mübtelâyım ya Rasûlallâh Zebûn-i pençe-i nefs ü hevâyım ya...

396 Acemaşiran Şarkı - Sevdalı Akşamlar

Beste:Mehmet Kemiksiz / Güfte:Neyzen Tevfik Kolaylı (Cananâ Şiirinden) Sevdalı akşamlar tekin değildir Pek dolaşma gönül viranesinde...

346 Hüzzam Tevşih - Cânımın cânânı sensin

Cânımın cânânı sensin yâ Muhammed Mustafâ Derdimin dermânı sensin yâ Muhammed Mustafâ Cümle âlem ilmine nisbet senin bir katredir Mârifet...

340 Acemaşiran Şarkı - Eşin var, âşiyânın var

Beste:Mehmet Kemiksiz/ Güfte:Mehmet Akif Ersoy Bütün dünyaya küskündüm, dün akşam pek bunalmıştım: Nihâyet bir zaman kırlarda gezmiş,...

328 Hüzzam - Ağlasa Aşık

Güfte: Fatih Sultân Mehmet Hân / Beste: Mehmet kemiksiz Ağlasa âşık belâ-yı hecr ile nâlân olup Gözlerinden akan anın yaş yerine kân olup...

317 Mahur Marş - İmtisali Cahidü

Beste: Mehmet Kemiksiz / Güfte: Fâtih Sultan Mehmet Hân İmtisâl-i câhidû fillâh oluptur niyyetim Dîn-i İslâm'ın mücerred gayretidir...

1
2