1969’da Samsun’un Çarşamba ilçesinde doğdu.Orta ve lise öğrenimini aynı ilçede tamamladı.

 

Müzikle tanışması da yine aynı yıllarda Çarşamba Kaymakamı merhum Günalp Varol’un önderliğinde gerçekleşen meşklerle olmuştur.

 

Yüksek öğrenimine 1988 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde başladı burada üstün başarı gösteren Mehmet Kemiksiz Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi’nde yüksek öğrenimini tamamladı.

 

1992 yılı Türkiye İlahiyat Fakülteleri arasında düzenlenen Kur’ân Kerim’i güzel okuma yarışmasında Türkiye Birincisi oldu.

 

Lisans üstü çalışmasını aynı fakültenin Tasavvuf Anabilim Dalında ‘‘Semâ ve Devrân’’ konulu yüksek lisans tezi ile tamamladı.

 

Yüksek öğrenimi süresince İstanbul’da pek çok kıymetli hocadan istifade etti.

 

Kuruluşu aynı yıllara tekabül eden Aziz Mahmud Hüdâyî Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu’nda Hafız İlhan TOK himayesinde başta Kur’an-ı Kerim ta’lîmi ve kırâatı olmak üzere Mevlid ve kaside gibi çeşitli formlardaki icralar konusunda üslup derslerine devam etti. Daha sonra H.İlhan Tok’tan sonra bu koronun yönetimini devraldı.

 

Hüdâyî Tasavvuf Mûsıkîsi Topluluğu’nun Aşk Meydanı I, II, Aşk Meydanı III –Dilhane, Aşk Meydanı IV Nakş-ı Dil ve Aşk Meydanı V “Zilhicce – Hacc İlahileri” adlı albüm çalışmalarında hem icracı hem de müzik yönetmeni olarak yer aldı.

 

Ahmed Şahin ile birlikte Türk – İslâm Mûsikîsi Külliyatı adlı büyük ve uzun soluklu bir çalışmaya başladı. Bu büyük çalışma, Ulus Müzik’ten çıkan ve içinde usta müzisyenlerin yer aldığı 5 albümden oluşan Tevşihler serisiyle ilk meyvelerini verdi.

 

Mehmet Kemiksiz ayrıca, 1995 yılından bugüne faaliyet gösteren pek çok musiki topluluğunda solist olarak da görev almıştır.

 

2010 İstanbul Avrupa Kültür Başkenti projeleri çerçevesinde eski bir Osmanlı geleneği olan ‘Cumhur Müezzinliği ve Enderun Usulu Teravih Tertibi’ uygulaması ile ilgili projeyi Ahmet Şahin ile birlikte hazırlayıp, bir kitap ve iki uygulama CD’si ve 36 kişilik uygulama ekibi ile birlikte İstanbul’un 30 Salâtin Camisinde tarihi bir çalışmayı gerçekleştirdi. Bu çalışma 120 bin kişilik katılım ve basının da yoğun ilgisi ile 2010 Ramazan-ı Şerifi’nde hafızalarda iz bırakmıştır.

 

Mehmet Kemiksiz’in ilahi, tevşih, durak, şarkı, türkü, nefes, kar-ı na’tık, ağıt, çocuk şarkısı, muharremiyye, ramazaniyye, şuğul, marş ve mersiye gibi müziğimizin farklı formalarına ait üç yüzün üzerinde eseri mevcuttur. Sanatçı bestenin yanında güfte çalışmaları da yapmaktadır.

 

Müzik faaliyetlerine; söz yazarlığı, beste ve yeni albüm çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı konserleri, meşk faaliyetleri, kendi adı ile faaliyet gösteren müzik topluluğu ile ve yeni projelerle devam etmektedir.

 

Mehmet Kemiksiz evli ve üç evlat babasıdır.