Mâh-ı Ramazân

Hazret-i Mevlâya hamdolsun ki erdik mâhına
Şükredelim mümin etti savdı kendi râhına
Pek şereftir ümmet olduk enbiyâ sultânına
Hamdedip hem şükredelim şâhların en şâhına

Şükr ü minnet garkedip geldi bizi enhârına
Savm ile teşrâf edip hem erdirip iftârına
Doldu gönlüm neşesiyle pür huzâr ilhâmına
Yol bulup vardık yeniden ayların sultânına

Var doyur karnın fakirin şimdi Hak’kın nâmına
Varlığınla kulluk eyle mülklerin sultânına
Yüz çevirme hastasından yolcusundan dâimâ
Nâil eyler Hak Teala her kulu ihsânına

Bir garibin âhını dindir varıp imdâdına
Müşterek ol fıtrına hem savmına imsâkına
Sımsıkı bağlan o şâhın emrine Kur’ân’ına
Böyle nâil oldu kullar Rabb’inin irşâdına

Gündüzün sâim iken dikkat kesil ikrârına
Havfı bil ki sevk olunma yandıran odlârına
Tevben ile perde çek sen zilletin yollarına
Hak müyesser eyler ol dem ecrine esvâbına

Rabbenâ ya Rabbenâ ikrâmı pek çok kullara
Mağfiret kıl aşkını ver şehr-i furkân iyd ola
Affına şâyeste eyle bu duâ makbûl ola
Hak Muhammed aşkı Mahcûbîye hem yoldaş ola

Ziyaretçi Yorumları

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.